İlan No
Şehir
İlçe
Emlak Türü
Emlak Tipi
m2 Aralığı - m2
Ara

Emlak Kütüphanesi

Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol;

Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapmak isteyenler (satış, ipotek vb.) bizzat veya tayin ettikleri vekilleri vasıtasıyla yapacakları işlemin mahiyetini tapu sicil müdürüne bildirirler. Tapu sicil müdürü ibraz edilen belgelerin eksiksiz olduğunu tesbit ettikten sonra başvuru fişini düzenleyip tayin ettiği ilgili memura havale eder. İlgili memur tapu sicilinde müsbit evrakı (kanıtlayıcı belge) inceleyerek talebin karşılanmasında yasal bir sakınca bulunmadığını tesbit etmesinden sonra sözlü beyan edilen değer üzerinden tapu harcını hesaplayarak T.C. Ziraat Bankası' na yatırılmak üzere talep sahibine veya sahiplerine verir. Ayrıca eğitime katkı payı ve döner sermaye makbuzunu (föy bedeli) tahsil eder.

Tapu harçlarının bankaya yatırılıp işlemi yapan memura ibraz edilmesini takiben, hazırlanan tüm evraklar tapu sicil müdürü tarafından kontrol edilir. Yapılan işlemin niteliğine göre resmi senet düzenlenmiş ise ( örnek satış) düzenlenen resmi senet tapu sicil müdürünün huzurunda taraflara okutulur ve taleplerine uygun olup olmadığı, satıcının parasını alıp almadığı sorulur. İsteklerine uygun olduğunu bildirmeleri halinde taraflar resmi senetteki adlarının olduğu yere Okudum ibaresini kendi el yazıları ile yazıp imzalarlar. Taraflar arasında okuma yazma bilmeyenler varsa yanlarında iki tanık getirmeleri istenir ve düzenlenen resmi senet tanıklar ve taraflar huzurunda ilgili memur tarafından yüksek sesle okunur. İsteklerine uygun olup olmadığı sorulur, uygun olduğu söylendiği takdirde okuma yazma bilmeyen kişinin adının üzerine 'Okudum' ibaresi yazılıp şahsın sol elin baş parmak izi veya mührü basılıp şahitlere de tasdik ettirilip, imzaları alınır. Taraflar sağır, dilsiz, kör veya Türkçe bilmeyen kişilerin işlemlerinde ise taraflar yanlarında iki tanık ve yeminli tercüman bulundurmaları gerekir.

Tapu işlemleri için gerekli belgeler;

 1. Satıcı ve alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
 2. Vergi kimlik numarası
 3. Satılması istenen taşınmaz mala ait tapu senedi
 4. Satılması istenen taşınmaz mala ait belediye beyan değer yazısı
 5. DASK ( Doğal Afet Sigortası) ‘’Konut Satışlarında’’
 6. Talep malikin temsilcisinden geliyor ise;
  • Temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı
  • Bir adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekaletname)
  • Alıcılar arasındada bizzat işlemeye katılmayan var ise aynı belgeler gereklidir
 7. Satıcının bir alıcının iki adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları

 

Döviz Bilgileri

Dolar Alış TL

Dolar Satış TL

Euro Alış TL

Euro Satış TL